• Nhà
  • >
  • Đóng gói và vận chuyển

Đóng gói và vận chuyển


Cách gói của chúng tôi là thuận tiện cho khách hàng để tháo rời. Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng danh sách đóng gói cụ thể tương ứng với việc tải hàng. Đối với các phương tiện vận chuyển bằng container, các thùng sẽ được tráng bằng dầu láng để dễ kéo.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật